Rzut kostką

Rzuć 1, 2 lub 3 wirtualnymi kośćmi

Wirtualny rzucający kości online, aby zdobyć stosy lub twarze. Rzuć 1, 2 lub 3 wirtualnymi kośćmi.